Setra

Geiter på stølenRømonysetra i Bittermarka ligger bare fire kilometer fra fjellgarden Bryn, og er over 240 år gammel. Her beiter en stor geiteflokk hele dagen i frisk fjelluft, solskinn og regn.

Geitene går på fjellbeite og utnytter et stort område rundt setra. Øverst i Flendalen vokser fjellbjørk, friskt fjellgras og lyng. Geitene holder kulturlandskapet vedlike og hindrer gjengroing. Det gjør også at beitet får en naturlig rik planteflora, dette gir et allsidig og næringsrikt for som gir ekstra god geitemelk og ost.

Det var 6 setre i bruk på Rømonysetra, i dag er det bare to igjen i drift. På setra ble melka tidligere foredlet direkte til ost.

Geiter er sosiale dyr som gjerne hilser på barna i fjelletOgså den gang ble turister ønsket velkommen innom på setra for å kjøpte ost, da slapp budeiene å bære alt til bygda for å selge det til butikken.

På setra springer geitene rundt i det fri om dagen og forsyner seg av fjellets urter og planter som blir til en skikkelig god geitmelk som brukes i all osten vi lager. Geitene er veldig sosiale dyr, og de hilser mer enn gjerne på store og små som går tur i fjellet.

Setergrenda fikk veg i 1958 slik at melka kunne leveres til meieriet, og den gamle tradisjonen med egen foredling av mjølka var borte i mange år. Det er ekstra hyggelig å kunne vekke ystetradisjonen til liv igjen på gården!

Melking setra

Geitene kommer alltid hjem for å melkes, og de står inne om natten. I fjøset får de hvile og kan føle seg trygge for rovdyr. Under melkingen kan man få komme inn til geitene i fjøset. Da kan man få se moderne seterdrift og mjølka som går rett i mjølketanken. Der blir den raskt kjølt ned til 2 grader og transportert til gardsmeieriet på Bryn som frisk og god råvare til ulike typer brun og hvit geitost.